هم‌اکنون 265 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری طرح ویژه منتظران(دانش آموزان)

برگزاری طرح منتظران ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر رشت در بقعه متبرکه خواهر امام رشت با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه از پنجم الی پانزدهم شعبان در حال اجرا است.
برگزاری طرح منتظران ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر رشت در بقعه متبرکه خواهر امام رشت با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه از پنجم الی پانزدهم شعبان در حال اجرا است. همچنین استقبال خوبی از سوی مدارس آموزش و پرورش شهر رشت شد که تاکید به برگزاری مستمر این مراسم در سالهای آتی را داشتند.
آخرین ویرایش
در 1398/1/28 13:18